Creșa Timișoara

Anunț încetare activitate Creșa Timișoara

Începând cu data de 01.08.2022, Creșa Timișoara și-a încetat activitatea, ca urmare a finalizării procedurii de arondare a creșelor unităților de învățământ din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș. 
Înscrierea la creșă se realizează de către unitățile de învățământ la care s-au arondat creșele. 
 

ANUNȚ ÎNSCRIERI LA CREȘĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Vă comunicăm faptul că este inițiată, fără a fi finalizată la acest moment, procedura de arondare a creșelor Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Ca atare, după finalizarea procedurii, Inspectoratul Școlar va stabili și va comunica, în intervalul transmis prin procedură de către Ministerul Educației, perioada de înscrieri la creșă, precum și toate informațiile necesare, stabilind cel puțin un interval de 1 lună ca perioadă de înscriere, până la 31 august 2022.

Creșa Timișoara anunță suspendarea activității creșelor pe perioada verii, respectiv 01.07.2022 – 31.08.2022, conform tabelului de mai jos:

Creșa Timișoara anunță suspendarea activității creșelor pe perioada verii, respectiv 01.07.2022 – 31.08.2022, conform tabelului de mai jos:

NR. CRT.

NR. CREȘĂ

DENUMIRE

ADRESĂ

PERIOADA în care va fi suspendată activitatea

1.

Creșa Nr.1

Făt-Frumos

Str. Mureș nr. 6

AUGUST

2.

Creșa Nr.1

Făt-Frumos

Str. Musicescu nr.9

IULIE

3.

Creșa Nr.2

Cosânzeana

Str. Martir Silviu Motohon nr.53

IULIE

4.

Creșa Nr.2

Cosânzeana

Str. Suceava nr. 13A

20 IULIE – 20 AUGUST

5.

Creșa Nr.2

Cosânzeana

Str. Brândușei nr. 15

AUGUST

6.

Creșa Nr.2

Cosânzeana

Str. C. Brăiloiu nr. 2

AUGUST

7.

Creșa Nr.3

Harap-Alb

Str. Semenic nr. 8

IULIE

8.

Creșa Nr.4

Sânziana

Str. Vasile Lupu nr. 29A

AUGUST

9.

Creșa Nr.4

Sânziana

Str. Leonard nr. 13

IULIE

10.

Creșa Nr.5

Zâna Zorilor

Str. Retezat nr. 1

IULIE

11.

Creșa Nr.5

Zâna Zorilor

Str. Versului nr. 2

AUGUST

12.

Creșa Nr.6

Luceafărul

Str. Drăgășani nr. 1

AUGUST

Orice modificare a situației de mai sus, va fi adusă la cunoștință beneficiarilor în cel mai scurt timp.

Modificare e-mail contact compartiment relații cu publicul

Creșele publice din Municipiul Timișoara oferă servicii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară.

Spațiile în care funcționează creșele sunt proprietatea Municipiului Timișoara.

Obiectivele generale ale educaţiei timpurii antepreşcolare vizează următoarele aspecte:

  • Stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat;
  • Realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare;
  • Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii;
  • Promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei;
  • Sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor.

Informații utile