Serviciul Public Creșe Timișoara

MODIFICARE E-MAIL CONTACT COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL

serviciulpubliccrese@primariatm.ro

Serviciul Public Creșe Timișoara funcționează în Municipiul Timișoara, având sediul în Timișoara,str.Drăgășani numarul. 1

 

Serviciul Public Creșe Timișoara este un serviciu de interes local care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de varstă antepreșcolară.

Creşa este instituţia care asigură ocrotirea şi supravegherea copiilor înscriși până la vârsta de 3 ani.

Spațiile în care funcționează creșele sunt proprietatea Municipiului Timișoara.

Obiectivele educației timpurii antepreșcolare urmăresc urmatoarele aspecte:

  • Stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectic și psihomotric, ținind cont de particularitațile specifice de varstă ale acestuia și de potențialul sau evaluat
  • Realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficenta și protectivă a mediului si a activitaților de învățare
  • Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educationale la varstele timpurii.
  • Promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activitați de grup specifice varstei.
  • Sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor.

Informații utile