Informații

Structura Personaluluil

  • Director 
  • Șef Birou
  • Șef Centru
  •  Educator-puericultor
  • Asistent medical
  • administrator
  • contabil
  • bucătar
  • ajutor de bucătar
  • îngrijitoare

Alte anunturi

Personal Contractual de Conducere