Informații utile

Acomodarea la creșă

1. Program și rutine

Obișnuiți copilul cu un program de activități - masă, somn - și cu rutina lor de desfășurare.

3. Independență și inițiativă

Încurajați-vă copilul să exploreze mediul și asigurați-vă că este în siguranță.

5. Somnul de amiază

Obișnuiți copilul să doarmă cu mai multe persoane apropiate - tată, bunici - nu doar cu mama.

2. Socializarea timpurie

Folosiți exemplul personal pentru a-l încuraja să intre în contact cu persoane noi.

4. Planificarea din timp

Începeți din timp acomodarea și fiți pregătiți la regrese asociate cu absențele pe motiv de boală.

6. Rutina de despărțire

Stabiliți o rutină de despărțire scurtă si afectuoasă și transferați chiar dumneavoastră copilul în brațele educatoarei.

Tipuri de activitați

JOCUL

jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip şi apă, jocul de construcţie, jocul didactic

Activităţi artistice şi de îndemânare

desen, pictură, modelaj, activităţi practice şi gospodăreşti

Activităţi de muzică şi de mişcare

audiţii, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cântece, euritmie

Activități de creație și de comunicare

povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini

Activităţi de cunoaştere

observări, lecturi după imagini, activităţi matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente

Activităţi în aer liber

plimbări, jocuri la nisipar, jocuri şi întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă.

Detalii

Spaţiul este organizat în aşa fel încât să asigure sănătatea şi protecţia copiilor, fără a le impune multe restricţii

Spaţiul din unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară este amenajat primitor şi atractiv şi este organizat astfel încât să existe: săli de grupă şi spaţii în aer liber, încăperi pentru primire (vestiare), spaţii pentru servirea mesei, spaţii de somn şi, eventual, cameră/centru de resurse pentru părinţi.

Zona activităţilor în aer liber asigură dezvoltarea, învăţarea activă a copilului şi promovarea stării de sănătate, fără risc de accidente şi îmbolnăviri. Spaţiul sălii de grupă este împărţit în cel puţin două zone: zona pentru joc liber, unde se pot desfășura activităţi mai zgomotoase, şi zona pentru activitate/învăţare, unde se desfășoară activităţile care necesită linişte şi concentrare. În afara celor două zone, în sala de grupă există şi cel puţin un colţ privilegiat de joacă, dotat cu materiale şi jucării specifice activităţilor pe care copiii le desfășoară. Acestea pot fi înfiinţate şi amenajate în funcţie de nevoile şi interesele copiilor şi de conţinutul educativ parcurs cu aceştia la un moment dat.

Mobilierul utilizat în serviciile de educaţie antepreşcolară este adecvat vârstei, oferă copilului o ambianţă familială, sigură şi confortabilă, contribuie la crearea unui climat educaţional favorabil şi permite modularea, după necesităţile grupei.

Jucăriile, materialele şi echipamentele pentru dezvoltarea şi învăţarea copiilor sunt adecvate vârstei şi nivelului de dezvoltare ale copiilor. Ele nu constitue un pericol, prin formă, dimensiuni sau natura materialului.

Echipamentele contribuie la crearea unui climat familial.

Tipurile de servicii pe care le oferă unităţile de educaţie antepreşcolară sunt:

• servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăţi/deficienţe de dezvoltare;

• servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;

• servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;

• servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare.

Serviciile se oferă în baza unui contract, încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului şi conducerea unităţii, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.