Organizare si formulare

Modalitate de organizare

GRUPA MICA

copii pana la 1 an.

 

GRUPA MIJLOCIE

copii de 1-2 ani.

GRUPA MARE

copii de 2-3 ani.

Programul de functionare

Programul de funcţionare al creselor este program prelungit, 12 ore pe zi.

Programul de funcţionare al creşelor este de luni până vineri, în intervalul orar 6,00-18,00.​

Structura anului şcolar este aceeaşi cu cea stabilită pentru învăţământul preuniversitar. Cresele vor fi închise temporar, cu acordul inspectoratului şcolar şi cu informarea părinţilor, cel mult 30 de zile pe an, pentru curăţenie, reparaţii sau dezinsecţie.

Înscrierea

Înscrierea copiilor în cresase face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat.

Prin excepţie, în cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

Actele necesare înscrierii copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară sunt:​

•cerere de înscriere

•copie de pe certificatul de naştere al copilului

•copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei

•adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţii legali

•adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic

•fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate

•analize medicale: testare la tuberculină şi examen coproparazitologic pentru copil

Transferul

Transferarea copilului de la o cresala alta se face la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal, cu avizul unităţii primitoare, în limita locurilor aprobate prin planul de şcolarizare.

Scoaterea copilului din evidenţa unităţii care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se face în următoarele situaţii:

•în cazul unor afecţiuni cronice, la recomandarea medicului

•în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare

•la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului